What is rapRap, raping, eller rappemusikk er en form for musikk der man snakker fort og rytmisk, som regel akkompagnert av en musikalsk beat. De viktigste delene av rapen er innholdet eller teksten, flyten (rytme, rim, strømmen av ord), og hvordan man setter det sammen til en helhetlig forestilling (gjerne omtalt som metode eller “delivery”).

Rapen skiller seg fra forgjengere som vanlig lyrisk opplesning fordi den utøves etter et spesielt mønster som er tidsbestemt, det vil si at den er akkompagnert av det som kalles en beat. For mange er rap ensbetydende med hip hop, der rapen som regel inngår som en hovedingrediens. Mange purister vil likevel legge vekt på at rap og hip hop ikke er det samme, og at rapen også har en mye lengre historie enn dagens hip hop. Noen vil si at rap er en kunstform med flere hundre års historie.

I den senere tid har rap i økende grad også vunnet innpass i andre musikksjangere, som for eksempel alternativ rock og funk. Red Hot Chili Peppers er et av bandene som har brukt rap mye, uten at de selv regnes for å være rapere eller tilhøre sjangeren hip hop. Rapen brukes i dag til og med tidvis i køntrimusikk, i det som gjerne kalles crossover. I Sør-Afrika brukes rap i en musikkform som kalles kwaito, som ligner en del på hip hop.

Det kan også kalles for rap selv om man raper uten et beat, men det vanligste er selvfølgelig at man har et beat. Dermed faller den ordinære rapen inn mellom flere stoler, som en mellomting mellom dagligtale, prosa, lyrikk, og sang. Man brukte uttrykket “rap” om å snakke fort og aggressivt, også før dette ble en musikkform. Ordet har visstnok blitt brukt på denne måten allerede på 1500-tallet i England. Svarte amerikanere ga imidlertid ordet et nytt og mer spesifikt innhold.