Elijah WaldRapen har lange historiske røtter, som kan trekkes helt tilbake til fortiden i Afrika. For mange hundre år siden, var det såkalte griots i Vest-Afrika, som fortalte historier på rytmisk vis, akkompagnert av trommer og med lite av annen musikk til. Mange artister innenfor rapen har anerkjent disse røttene, og velger også å presentere seg selv som en slags moderne utgave av disse griots. Forskerne har også skrevet en hel del om denne interessante forbindelsen.

Bluesmusikken, som ofte forbindes med gamle arbeidssanger fra slavetiden, var også sterkt påvirket av tradisjoner fra Vest-Afrika. Dette var en type musikk som ble spilt mye av svarte musikere i Sørstatene, men også etter hvert ble populært blant hvite musikere og publikum. Arnestedet for denne typen musikk var Mississippi-deltaet på grensen mellom statene Mississippi og Louisiana, der denne musikksjangeren vokste frem under borgerkrigen i USA. Det har blitt hevdet at bluesmusikere inkluderte innslag av rap så tidlig som i mellomkrigstiden, kanskje allerede i 1920 eller der omkring.

Musikeren og historikeren Elijah Wald har omtalt hip hop som den moderne formen for blues. Men i hvilken grad fantes egentlig rap som en del av denne musikken på et så tidlig tidspunkt? Det er vanskelig å finne den på plateinnspillinger så langt tilbake i tid. De første innspillingene med noe som ligner på moderne rap kommer fra rundt 1950.

Jazzen, som tok utgangspunkt i bluesen og blandet den med andre afrikanske, amerikanske, og europeiske tradisjoner, hadde også innflytelse på rapens utvikling. En viktig del av jazzen er såkalt jazzpoesi, der man også snakker på en rytmisk måte med musikalsk akkompagnement. Følelsen man får av å høre på jazzpoesi er likevel ganske så forskjellig fra opplevelsen av rap. Hverken bluesen eller jazzen kan fullt ut gjøre krav på rapen, som om det er en ren videreutvikling av den egne sjangeren.